Сегодня

Кабинет Министров должен утвердить все матерные слова и выражения. Норма законопроекта «Про дематюкацію мови».

Кабинет Министров должен утвердить все матерные слова и выражения. Норма законопроекта «Про дематюкацію мови».

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о «дематюкации».
Интересные моменты на наш взгляд:
За нецензурную брань в прямом эфире ТВ, радио или в интернете, или во время публичных выступлений, матершинник будет наказан штрафом от 680 до 1275 грн, или даже влепить 15 суток административного ареста. Если же матершинник вдруг оказался публичным человеком (определение такового тоже есть в законе), то с известной личности штраф будет побольше — от 1275 до 1700 грн, ну, а сидеть в КПЗ будет как все нормальные люди — те же 15 суток.
Самое забавное, что весь перечень слов и выражений, которые попадают под определение «нецензурная брань», должен составить и утвердить Кабинет Министров Украины. Думаем, многие телеканалы были бы готовы вести прямой эфир с этого заседания.
Вероятно, что чиновникам придется прибегнуть к помощи ученых: языковедов и филологов. Ведь масштаб словообразования предсталяется просто ох... огромным.
Так специалист и исследователь матерной лексики А. Плуцер-Сарно в своей работе «О семантике слова «мат» отмечал: «Первые пять-семь слов в списке из 35 матерных слов, составленном по результатам опросов, порождают несколько тысяч производных, а все остальные — лишь несколько сот».
Украинцы, вероятно также подключатся к законотворчеству и подскажут слова и выражения, которые может быть не были известны депутатам и чиновникам.
Ниже приводим полностью этот короткий документ на языке оригинала.
«ПРОЕКТ
вносить народний депутат України Богомолець О.В.
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про протидію лихослів'ю» (про дематюкацію мови)
(про внесення змін до деяких законодавчих актів України
про дематюкацію мови)
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. В Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
1) статтю 173 доповнити частиною другою в наступній редакції:
«Ті самі дії, вчинені під час трансляції телерадіопередач, засобами масової інформації або шляхом поширення аудіовізуальної інформації в мережі Інтернет, під час публічних виступів, —
тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб;";
2) статтю 173 доповнити частиною третьою в наступній редакції:
«Ті самі дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені публічною особою, —
тягнуть за собою накладення штрафу від сімдесяти п'яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.»;
3) статтю 173 доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка. 1. Термін «публічна особа» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
2. Термін «нецензурна лайка (лихослів'я)» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про телебачення і радіомовлення».".
2. В Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 10, ст. 43):
1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
«нецензурна лайка (лихослів'я) — ненормативна (неприпустима) лайка (лексика), перелік слів та виразів якої затверджується Кабінетом Міністрів України.».
2) статтю 1 доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка.
Термін «лихослів'я (нецензурна лайка)» розповсюджується на випадки заміни однієї будь-якої літери у словах та виразах ненормативної лайки згідно переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.».
3) частину другу статті 6 після абзацу восьмого доповнити одним новим абзацом такого змісту:
«трансляції аудіовізуальних творів (крім фільмів), передач, зокрема інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач, програм та/або їх відео сюжетів та будь-яких інших матеріалів, які містять нецензурну лайку (лихослів'я);";
4) частину дев'яту статті 72 після абзацу п'ятого доповнити одним новим абзацом такого змісту:
«трансляцію аудіовізуальних творів (крім фільмів), передач, зокрема інформаційних та інформаційно-аналітичних телерадіопередач, програм та/або їх відео сюжетів та інших будь-яких матеріалів, які містять нецензурну лайку (лихослів'я);".
5) частину четверту статті 75 доповнити новим реченням такого змісту:
«Кошти, отримані від сплати штрафів за трансляцію аудіовізуальних творів (крім фільмів), передач, зокрема інформаційних та інформаційно-аналітичних телерадіопередач, програм та/або їх відео сюжетів та інших будь-яких матеріалів, які містять нецензурну лайку (лихослів'я), направляються на підтримку та розвиток Українського культурного фонду, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвитку України.».
3. Кошти, отримані від сплати штрафів за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) направляються на підтримку та розвиток Українського культурного фонду, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвитку України.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону:
затвердити перелік слів та виразів, що містять лихослів'я (нецензурну лайку);
затвердити та ввести у дію систему моніторингу використання лихослів'я (нецензурної лайки) під час телерадіотрансляцій та публічних виступів, а також розповсюдження матеріалів, що містять лихослів'я (нецензурну лайку) в мережі Інтернет.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка: