Сегодня

Розроблено уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при геморагічному інсульті.

0
 (голосов: 0)
Розроблено уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при геморагічному інсульті.
Як повідомляє прес-служба МОЗ України, уведено в медичну практику уніфікований клінічний протокол з надання екстреної, первинної, спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги та медичної реабілітації при геморагічному інсульті. Цей документ затверджено наказом МОЗ України від 17.04.2014 р. №275 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при геморагічному інсульті». Зважаючи на високий рівень захворюваності та смертності від цієї патології в Україні у порівнянні з європейськими країнами, актуальність цього клінічного протоколу надзвичайно велика. Вперше в Україні даний документ розроблено у строгій відповідності із даними доказової медицини стосовно принципів діагностики та лікування геморагічного інсульту, організаційних засад надання медичної допомоги, реабілітації тощо. Клінічний протокол розроблено на основі адаптованих клінічних настанов, заснованих на доказах «Геморагічний інсульт. Спонтанний внутрішньомозковий крововилив» та «Геморагічний інсульт. Аневризмальний субарахноїдальний крововилив» як джерел доказової інформації, в основу яких покладено сучасні наукові клінічні рекомендації, якими керуються провідні європейські та світові країни. Уперше протоколом визначені індикатори якості надання медичної допомоги, моніторинг яких дозволить виявляти невідповідності бажаного і реального та приймати рішення на галузевому, місцевому рівнях для удосконалення процесу надання медичної допомоги. У робочій групі були представлені всі професійні зацікавлені сторони: неврологи, нейрохірурги, спеціалісти з невідкладної допомоги, сімейної медицини, анестезіології і реанімації, реабілітації тощо. У підготовці Протоколу взяли участь провідні вчені. Робота над документом тривала майже два роки. Відтепер українські лікарі зможуть оперативно, якісно, ефективно діагностувати та лікувати геморагічний інсульт. Протокол буде надрукований та розповсюджений серед лікарів України найближчим часом. Нагадаємо, що інсульт залишається основною причиною інвалідизації населення країни. Тільки 10% хворих повертаються до роботи, 20% потребують сторонньої допомоги, у 30% розвивається порушення пам'яті та уваги. Геморагічний інсульт являє собою найбільш руйнівний тип інсульту, який вірогідно частіше призводить до смертності та тяжкої інвалідизації. Співвідношення ішемічних інсультів до геморагічних в Україні складає від 4:1 до 3:1, в той час як у розвинутих країнах світу – від 7:1 до 4:1. Смертність протягом 30 днів після геморагічного інсульту складає від 30% до 55%.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка: